کشف آیدی های مخفی در یاهو مسنجر

 ابزار رایگان چک کردن وضعیت آنلان ، آفلاین یا مخفی بودن

آیدی دوستان در یاهو مسنجر

+++++++++++++++++++++++

آنلاین = Online

آفلاین = Offline

مخفی = Invisible

همچنین می توانید تصویر آواتار شخص مورد نظر را دخیره کنید

برای این منظور بر روی عبارت

save avatar

کلیک کنید

آنلاینستان.کام